กองทัพภาค 1 จัดอบรมการแต่งกายชุดโบราณ 16 แบบ

News

กองทัพภาคที่ 1 10 ต.ค.-กองทัพภาคที่ 1 จัดอบรมการแต่งกายชุดโบราณ 16 แบบให้กำลังพลที่ต้องร่วมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพฯ พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1ในฐานะผู้อำนวยการกองพระราชพิธีส่วนหน้า เป็นประธานเปิดอบรมการฝึกการแต่งกายชุดโบราณแก่กำลังพลและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมอยู่ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังราชพัสดุพิธี กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง เป็นครูฝึกและสาธิตการแต่งกายชุดโบราณ จำนวน 16 แบบ
อาทิ ชุดนำริ้ว ชุดธงสามชาย ชุดกลองชนะ ฉุดชัก พระพนักงานลากเกริน ชุดมหาดเล็กหลวง ชุดอินทร์ เชิญพุ่มเงิน ชุดพรหมเชิญ พุ่มทอง เป็นต้น

พล.ต.กฤษณ์ดนัย กล่าวว่า เพื่อให้การเตรียมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและการควบคุมอำนวยการ การจัดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการ วันนี้(10 ต.ค.)จึงให้แต่ละหน่วยได้ฝึกการแต่งกายชุดโบราณทั้ง 16 แบบ ซึ่งทุกหน่วยได้ส่งกำลังพลและตัวแทนมาฝึกกับครู ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง โดยชุดที่ยากที่สุด คือชุดที่ต้องแต่งโจงกระเบนและต้องรัดประคต เนื่องจากไม่สามารถแต่งกายได้เพียงลำพัง ต้องมีคนช่วย

“หลังจากที่เรียนรู้วิธีการแต่งกายที่ถูกต้องตามพระราชประเพณีแล้ว ตัวแทนของแต่ละหน่วยจะไปฝึกสอนต่อให้กำลังพลที่เหลือ โดยจะจับเวลาว่าแต่ละชุดใช้เวลาแต่งกายนานเท่าใด เพื่อปรับปรุงวิธีการแต่งกายให้ถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุด โดยในวันพระราชพิธีจริงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังคอยตรวจตราความเรียบร้อยอีกครั้ง และคนที่ทำหน้าที่เป็นครูฝึกในวันนี้จะแปรสภาพไปเป็นชุดซ่อมเตรียมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องแต่งกายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสง่างามมากที่สุด” เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 กล่าว.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.