“บิ๊กฉัตร”ผ่างบฯน้ำแสนล้านบาทให้สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

News

“บิ๊กฉัตร”สั่งกรมชลฯผ่างบน้ำเกือบแสนล้านบาท ลงแผนน้ำบูรณาการน้ำทั่วประเทศ ขึ้นกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อีกก้อนลงพื้นที่เกษตรทำระบบกระจายน้ำ ปรับปี62วงเงิน2.2 แสนล้านบาท  เมื่อวันที่ 22 พ.ย.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯถึงแผนงบประมาณกระทรวงเกษตรฯภาพรวมปี 2562 วงเงิน 221,373.1958 ล้านบาท  

ใน12 แผนงาน ว่าได้ให้ความสำคัญไปปรับงบตามแนวนโยบายปี 2561 มุ่งเน้นนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สร้างองค์ความรู้โดยศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร(ศพก.)ทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสม กว่า 4 ล้านไร่ ในปี2562 นี้มุ่งไปสู่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้ได้ตามเป้าหมาย การปฎิรูปการเกษตร 4.0 ขณะนี้ได้นำเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาทดลองทำแทนแรงงานคนทั้งหมดเพื่อลดการใช้แรงงานที่มีค่าแรงสูงขึ้นโดยใช้เครื่องมืออัจริยะ ทำให้การพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ได้ประสิทธิภาพ ส่งทิศทางพัฒนาการเกษตร ได้ชัดเจนขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า พร้อมกับปรับงบน้ำทำใหม่หมดของกรมชลประทาน ที่ต้องจัดงบกว่า50-60% ไปอยู่ในแผนบูรณาการน้ำ ไปขึ้นกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะเข้ามาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ จัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ำ แก้มลิง ทำอ่างเก็บน้ำ เพิ่มเติม ซึ่งจะมีงานไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย จะไปอยู่กับแผนบริหารการจัดการน้ำของประเทศ จะดึงงบน้ำออกไปจากแผนงบเกษตร ใช้ในส่วนภาพรวมน้ำทั้งประเทศ สำหรับกระทรวงเกษตรฯจะทำน้ำเพื่อการเกษตร การทำระบบกระจายน้ำ นำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ภาคเกษตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews