“อ.ออกกำลังกาย” สร้างสุขภาพให้ผู้สูงวัย

Health News

ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ตำบลขนาดใหญ่ที่มีผู้สูงอายุกว่า 1,600 คน พออายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลา เมื่อร่างกายไม่แข็งแรง ก็ขาดความกระชุ่มกระชวย เอาแต่อยู่บ้าน ไม่กล้าออกมาพบปะผู้คนหรือร่วมงานสังคม เมื่อไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสม อบต.แม่ปะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงเข้ามาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น

ด้วยการทลายกำแพงให้ผู้สูงวัยได้มีทางเลือกในการออกกำลังกายหลายแบบตามความเหมาะสม เช่น กายบริหาร โยคะ รำวงย้อนยุค ฟ้อนรำ ซึ่งนอกจากผู้สูงอายุจะได้ออกแบบท่าเต้นกันเอง ยังนำผ้าขาวม้ามาเป็นอุปกรณ์ประกอบการเต้น โดยให้เยาวชนในหมู่บ้านที่มีความสามารถในการเต้นมาช่วยฝึกสอน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างระหว่างวัย และได้ความสามัคคีในชุมชน เมื่อมีทางเลือกในการออกกำลังกายหลากหลายให้เลือก ผู้สูงวัยก็สามารถออกกำลังกายได้ตามความถนัดและความเหมาะสมของตนเอง เมื่อผู้สูงวัยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกันมากขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันแล้ว โรคต่างๆ ที่เคยเป็นก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น โรคความดันที่หลายคนลดลงจนเป็นปกติ
เมื่อการออกกำลังกายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จนทำให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ก็เท่ากับเปลี่ยนชีวิตให้กลับมากระชุ่มกระชวยกันอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพที่มี ช่วยเหลือตัวเอง และได้กลับมาทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือสิ่งที่ทาง อบต.แม่ปะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้สูงอายุทุกคน ช่วยกันสร้าง “อ.ออกกำลังกาย” ที่จะให้ทั้งพลังกายและพลังใจ จนเกิดพลังขับเคลื่อนงานชุมชน โดยได้ผู้สูงอายุเป็นกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ของชุมชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth