เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

Travel News

ทุกคนรู้จักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ดี ค่าที่เป็นเขตรักษาพันธุ์ฯ ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากองค์การยูเนสโก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อุดมไปด้วยป่าเขาสลับซับซ้อน ที่อยู่บนพื้นที่สูงเฉลี่ยประมาณ 800-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีเขาใหญ่เป็นยอดเขาสูง ที่สุดที่มีความสูง 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง นอกจากนี้ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวร ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักในกาญจนบุรี คือแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์ของเขตรักษาพันธุ์ฯ แห่งนี้คือสัตว์ป่าหลายชนิดที่หาชมได้ยาก บางชนิดอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ และบางชนิดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น รวมทั้งสัตว์คุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ ช้างป่า วัวกระทิง เสือชนิดต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งไก่ฟ้าหลังเทา เป็ดหงษ์ เป็ดก่า นกเงือก และอื่นๆ อีกมากมายที่สะท้อนความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ ได้เป็นอย่างดี

ทำไมเรียก “ทุ่งใหญ่นเรศวร”
เหตุที่ได้ชื่อว่าทุ่งใหญ่นเรศวร สันนิษฐานว่าบริเวณนี้สมเด็จพระนเรศวรเคยใช้เป็นฐานที่มั่นเพื่อเตรียมทำ ศึกกับพม่าในปีพ.ศ.1590 และ 1605 ดังนั้นชื่อนี้จึงหมายถึงทุ่งหญ้าใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเอง

รู้ก่อนเที่ยว
– เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่าอุทยานแห่งชาติในการเปิดรับ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น กำหนดขึ้นเป็นพื้นที่ให้สัตว์ได้อยู่และ เคลื่อนที่อย่างสะดวกและโดยไม่มีการรบกวนอย่างดีที่สุด ดังนั้นการเข้าไปเพื่อทำวิจัย ศึกษา หรือ การทำงานในเชิงอาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาก่อนวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
– ต้องปฏิบัติตามกฎภายในเขตรักษาพันธุ์ฯ อย่างเคร่งครัด
– นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปสัมผัสผืนป่าของทุ่งใหญ่นเรศวรต้องทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 15 วัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 3454 6671
/ขอบคุณ ททท