เลขาฯ สมช. ระบุการข่าวไม่พบความผิดปกติเตรียมก่อเหตุ ต.ค.นี้

News

ทำเนียบฯ 10 ต.ค.-เลขาฯ สมช. คนใหม่ ระบุการข่าวไม่พบความผิดปกติเตรียมก่อเหตุในเดือน ต.ค.นี้ ยันเดินหน้าสานต่องานด้านความมั่นคง เตรียมเสนอแผนนโยบายความมั่นคงระดับชาติ ปี 2560-2564 ครอบคลุมความมั่นคงประเทศทุกด้าน
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คนใหม่ เปิดเผย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการปฏิบัติงานของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติหลังรับตำแหน่ง ว่า จะปฏิบัติตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องเร่งด่วนของ สมช. คือ ดูแลภาพรวม ทั้งปัญหาภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะยังคงมีคณะกรรมการดูแล ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า และมีคณะพูดคุยสันติสุขเช่นเดิม รวมถึงการก่อการร้าย ก็ต้องติดตามใกล้ชิด

“ในวันนี้ สมช.จะเสนอแผนนโยบายความมั่นคงระดับชาติ ปี 2560-2564 จะครอบคลุมความมั่นคงใน 19 ด้าน ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศไทย ทำแบบครอบคลุมทุกด้าน และสามารถหยิบมาใช้ได้ตามสถานการณ์ ส่วนเรื่องการก่อการร้าย เราเฝ้าระวังเต็มที่ ปัญหาในประเทศไทยไม่รุนแรงเท่าประเทศอื่น ซึ่งเราจะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย” พล.อ.วัลลภ กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่ามีกลุ่มจ้องก่อความวุ่นวายในช่วงเดือนตุลาคม พล.อ.วัลลภ กล่าวว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องดังกล่าวกับหน่วยข่าวทุกภาคส่วน ทั้งเหล่าทัพ ตำรวจ อย่างไรก็ตาม ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบความผิดปกติ.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.