แนะให้เอกชนใช้เครื่องตรวจจับความเร็วลดอุบัติเหตุ

News

ผู้จัดการศวปถ.เสนอแนวทางแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ให้เอกชนดำเนินการ
นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวถึงการใช้ความเร็ว 1ใน 5 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดบนท้องถนน ซึ่งใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับการตกตึก 5 ชั้นและขณะนี้พบว่าการใช้ความเร็วไม่ใช่เกิดขึ้นบนทางยกระดับหรือทางด่วน หรือตามต่างจังหวัดเท่านั้น แต่เริ่มเกิดขึ้นในชุมชนเมืองที่ค่าเฉลี่ยการใช้ความเร็วสูงถึง 75 ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผู้จัดการศวปถ. กล่าวว่า มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการนำเครื่องตรวจจับความเร็วเข้ามาเป็นตัวช่วยดูแลความปลอดภัยควบคู่กับการใช้กฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษ โดยเสนอแนวทางการนำอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง และการใช้กฎหมายที่เคร่งครัดขึ้น เพิ่มผู้ตรวจจับ ทำงาน 24 ชั่วโมง มาใช้ได้จริง กำลังเร่งผลักดันแผนแม่บทอยู่

“มีข้อเสนอให้ฝ่ายบริหารช่วยผลักดัน ขอให้เปิดโอกาสเปิดกว้างให้เอกชนที่มีอุปกรณ์ที่มีศักยภาพเข้ามาแข่งขันได้มากขึ้น และให้มีความโปร่งใส หรือ สามารถใช้แนวทางสากลที่หลายประเทศดำเนินการ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศ แต่ให้เอกชนเข้ามาลงทุนโดยนำเงินค่าปรับมาจ่ายให้กับเอกชน” นพ.ธนะพงศ์ กล่าว.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.