18 พ.ค.วันวัคซีน HIV สากล

Health News

วันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์เกี่ยวกับวัคซีนเอชไอวีทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเพื่อระลึกถึงและขอบคุณอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนเอชไอวีทั่วโลก ในการเสียสละและอุทิศตนต่อการศึกษาค้นคว้าหาวัคซีนเอชไอวี

เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ได้ผล “โรคเอดส์” มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วโลกในปี 2546 พบมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก 34-46 ล้านคนทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4.2-5.8 ล้านคน ประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อในปี 2546 จำนวน 1 ล้านคน กว่า 80% ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยและมีแนวโน้มแพร่ระบาดในกลุ่มของเยาวชนและแม่บ้าน
โรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายใจ และยังส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก การรณรงค์ป้องกันที่ผ่านมาได้ผลในระยะหนึ่ง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีปัญหาในเรื่อง ราคายา การดื้อยา การบริหารและความสะดวกในการใช้ยา ผลข้างเคียงและการเข้าถึงยา ซึ่งวัคซีนเอสเอวี-001 คือวัคซีนรักษา HIV ตัวแรกที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯอนุญาตให้สามารถทำการทดสอบในมนุษย์ได้ตลอดทั้งกระบวนการ เป็นวัคซีนที่สามารถฆ่าเชื้อ HIV-1 ได้หมด ภายในวัคซีนจะประกอบด้วยเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ เพื่อให้ร่างกายของผู้ที่ไม่ติดเชื้อตอบสนองด้วยการสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาต้านโรคโดยมีการทดสอบกับผู้ติดเชื้อ 33 คน และยังเป็นเพียงขั้นแรก ต้องรอลุ้นในการทดสอบขั้นต่อไปกับอาสาสมัครผู้ไม่ติดเชื้อจากทั่วทวีปอเมริกาเหนือจำนวน 600 ราย ครึ่งหนึ่งจะคัดเลือกจากกลุ่มผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง
เช่น กลุ่มผู้ทำอาชีพขายบริการ ผู้ที่เสพยาเสพติดผ่านเข็ดฉีดยา กลุ่มรักร่วมเพศ ถ้าผลการทดสอบประสอบความสำเร็จ ขั้นสุดท้ายโดยอาสาสมัครอีก 6,000 คนทั่วโลก โดยคัง ชิล ยง หัวหน้าทีมวิจัยวัคซีนเอสอี-001 กล่าวว่า ถ้าวัคซีนนี้ประสบความสำเร็จในการทดสอบทุกกระบวนการ เป็นที่คาดว่าจะเป็นความหวังในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อเอชไอวีในอนาคต โดยการทดสอบในขั้นที่ 3 จะเริ่มในช่วงเดือนกันยายนปี 2017 อย่างไรก็ตาม โรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การบำบัดรักษาช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและใช้ชีวิตอย่างปกติ หากวัคซีนนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้การระบาดของโรคเอดส์ก็จะหยุดลงและหายไปในที่สุด ปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า 41 ล้านคนที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ทั่วโลกและมากกว่า 35 ล้านคนที่มีการติดเชื้อ