18 พ.ค.วันวัคซีน HIV สากล

Health News

วันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์เกี่ยวกับวัคซีนเอชไอวีทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเพื่อระลึกถึงและขอบคุณอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนเอชไอวีทั่วโลก ในการเสียสละและอุทิศตนต่อการศึกษาค้นคว้าหาวัคซีนเอชไอวี Read More

KTC ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี วงเงินไม่เกิน 2,500 ลบ.อายุ 5 ปี เสนอขายนลท.ทั่วไป 29-31 พ.ค.

News

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) เปิดเผยว่า เคทีซีเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนประเภทสหกรณ์ เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของการลงทุน Read More